Actualidad Google no quiere más YouTube Gaming

Google no quiere más YouTube Gaming

Alea jacta est. La suerte está echada para YouTube Gaming, y Google no quiere que la aplicación paralela a la propia plataforma de videos continúe funcionando. Dejará de estar disponible en marzo de 2019.

Uno está acostumbrado a escribir buenos resultados de Google, pero tampoco le faltan fracasos al gigante estadounidense. La compañía no ha conseguido que YouTube Gaming se transformara en el éxito deseado tras competir con plataformas mucho más instauradas como sonl os casos de TwitchMixer. YT Gaming no quería solo ser un filtro temático donde ver contenido de videojuegos, también quería situarse como una red social interactiva donde productores de contenido y consumidores pudieran convivir. No pudo ser.

En la práctica, esta aplicación no desaparecerá, sino que será transformada en una sección más de YouTube. Puede que, en cierto sentido, nunca debiera ser outra cosa, máis aún si tenemos en cuenta el potencial de público con el que cuenta esta plataforma de manera nativa.

 

Carlos Pereiro

Creador de Morcego. Escribo cousas, falo de cousas e encántame escoitar cousas.

Comentarios no permitidos
    • Pastel de carne
    • En: 20 de September de 2018

    Youtube Gaming nunca tivo un punto de diferenciación abondo pra ser unha plataforma independente. É como o sistema de alquiler de películas da mesma plataforma, está ahi, pode que caias sen querer, pero no fondo é un intento fallido de dar un servizo.

    É raro escoitar historias de fracaso de Google, pero unha vez comezas a indagar, ves que hay moitos fracasos no referente a redes sociais (Google Wave, Buzz, Orkut ou Google+) e que son moi dados a facer borrón e conta nova nalgúns servizos aínda que teñan unha gran base de usuarios (Google Reader, por exemplo).